REISSWOLF ju siguron se të dhënat tona konfidenciale demontohen sipas legjislacionit përkatës.
Robert Meixner,
D-O-M-U-S Facility Management GmbH

Kontenierët

Kontenierët e REISSWOLF janë zhvilluar me synimin për të ofruar sigurinë më të lartë në përmbushjen e detyrës që kanë. Të gjitha modelet janë të sigurta kundrejt aksesit të paautorizuar, nëpërmjet çelësave të sigurisë, si dhe janë lehtësisht të transportueshëm. Ata ndryshojnë sipas kapacitetit, mënyrës së mbushjes dhe qëllimit të përdorimit.

RW 70

Për të dhëna shkresore. I përshtatshëm për çdo cep zyre, madje për t’u mbajtur edhe poshtë tryezës. Mbushet nëpërmjet një të çare që ka.

RW 240-S

Me pritë sigurie. RW 240 me pritë sigurie. Psh për dosje dokumentesh, është ideale për vendet publike. ku personat kanë akses për të.

RW 500

Për mbetjet e letrës, për sasi të mëdha mbetjesh. Mbushet nëpërmjet kapakut.

RW 240

Kontenieri standard. Përdoret më shumë në dhomat e fotokopjimit, të hedhjes së të dhënave, bodrume etj. Mund të transportohet me anë të çdo ashensori. Mbushet nëpërmjet një të çare ne kapak.

RW 350

Kontenieri i arkivimit. Një mrekulli e ruajtjes së hapësirave në dhomat e sigurisë së lartë. Edhe nëse është i mbushur plot ai mund të transportohet lehtësisht nëpërmjet ashensorëve.