REISSWOLF ju siguron se të dhënat tona konfidenciale demontohen sipas legjislacionit përkatës.
Robert Meixner,
D-O-M-U-S Facility Management GmbH

Shërbimet

Shkatërrim konfidencial + Arkiva Fizike RMS + Arkiva dixhitale RMS = Manaxhim i integruar informacioni

Elementi kyç i REISSWOLF është zinxhiri i mbyllur i procesit, i cili bllokon dhe nuk lë hapësirë për asnjë mangësi sigurie.

Shkatërrimi i dokumenteve dhe i të dhënave

Kompanitë dhe institucionet publike zotërojnë dokumente dhe informacione konfidenciale. REISSWOLF Albania i shkatërron këto të dhëna dhe dokumente sipas standardeve më të larta të sigurisë.

Më shumë informacion për shkatërrimin e të dhënave dhe të dokumenteve.

Zgjidhjet e menaxhimit të të dhënave

Ne në REISSWOLF i kushtojmë rëndësi dhe marrim parasysh rritjen e shpejtë të kërkesave dhe shqetësimeve në lidhje me menaxhimin e të dhënave e dokumenteve, dhe për këtë arsye kemi krijuar në mënyrë strategjike “Zgjidhjen e Menaxhimit të Regjistrimeve (apo të të dhënave) RMS”. REISSWOLF Albania arkivon dokumentet dhe të dhënat tuaja dhe ju jep mundësi që të ulni kostot e ruajtjes dhe shpenzimet për stafin. Ajo gjithashtu ju ndihmon në arritjen e afateve të depozitimit të saktë, kërkimit në kohë reale dhe me shpejtësi, si dhe rrit efikasitetin e menaxhimit tuaj. REISSWOLF merr përsipër mirëmbajtjen gjithëpërfshirëse të arkivit tuaj.

REISSWOLF ofron shërbime për arkivin tuaj, dixhital dhe fizik. Mëso më shumë për Arkivin Fizik-RMS dhe Arkivin Dixhital-RMS.

Menaxhimi i integruar i informacionit

Duke qenë se në këtë sipërmarrje ne ofrojmë një paketë të plotë shërbimesh, ne, gjithashtu, u ofrojmë klientëve tanë shërbimin e Menaxhimit të Integruar të Informacionit, i cili përfshin shkatërrimin konfidencial, arkivimin dixhital dhe atë fizik të të dhënave dhe dokumenteve konfidenciale.